Четвер, 25.04.2019, 09:20
Відділ освіти Кролевецької РДА
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Категорії розділу
Новини [0]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

 

Перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної

безпеки та електробезпеки працівників

Кролевецького дошкільного навчального закладу № 10

    Однією із складових ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Загальний порядок проведення з питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18 «Навчання з питань охорони праці»). На виконання даної статті у закладах освіти Кролевецького району систематично проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та електробезпеки працівників. Підготовка та проведення навчання відбувається відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. за № 15.

       22.12.2016 року відбулася перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та електробезпеки працівників Кролевецького дошкільного навчального закладу № 10. Адміністрацією закладу проведено послідовні дії щодо організації навчання (згідно чинного законодавства), а працівниками відповідальний та кваліфікований підхід. Результати навчання та перевірки знань зафіксовано протокольно.

 


Навчання та перевірка знань з охорони праці

Однією із складових ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18. «Навчання з питань охорони праці»).

Виконання вимог Закону України «Про охорону праці» в частині проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці здійснюється відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення).

Нагляд за дотриманням вимог Типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а координацію та методичний супровід — Головний навчально-методичний центр та навчальні підрозділи експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду.

Теоретична частина предмета «Охорона праці» під час професійної підготовки працівників, які не виконують роботи підвищеної небезпеки, вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації — не менше 8 годин.

В Додатку 4 до Типового положення наведені типові тематичні план і програма з 8 основних тем.

На підприємствах згідно з п. 1.1 Додатку 3 Типового положення навчання та перевірку знань з питань охорони праці повинні проходити керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб, безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт. Крім цього, згідно з п. 5 Додатку 3, навчання та перевірку знань з питань охорони праці мають проходити керівники, спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці.

Типове положення встановлює порядок та місце проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб (п. 5.2 та п. 5.3). Посадові особи, перелік яких наведено в п. 5.2, проходять навчання у Головному навчально-методичному центрі Держнаглядохоронпраці. Перевірка знань цієї категорії посадових осіб проводиться комісією, створеною наказом Держгірпромнагляду.

Посадові особи, перераховані в п. 5.3 Типового положення (а в нього входять керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, керівники та спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємства), проходять навчання з питань охорони праці у галузевих навчальних центрах або навчальних закладах та установах, які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників у закладі здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організацію цієї роботи.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників (виконавців і посадових осіб), які не залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, проводиться не рідше ніж один раз на три роки.

Посадові особи та працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці не рідше одного разу на рік.

Посадові особи підприємств, не включені до п. 5.2 та п. 5.3 Типового положення, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці за видами робіт, які входять до їхніх функціональних обов’язків, безпосередньо на підприємстві, де вони працюють. Комісія для перевірки знань цих працівників створюється з посадових осіб підприємства, які пройшли навчання та перевірку знань в навчальних закладах, що мають дозвіл Держгірпромнагляду на проведення навчання та отримали відповідне посвідчення на право проводити навчання та перевірку знань з охорони праці як члени комісії.

В окремих випадках, передбачених п. 5.7 Типового положення, проводиться позачергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Позачергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводиться:

 • при переведенні працівника на іншу посаду;
 • після нещасного випадку;
 • при змінах чи прийнятті нових нормативно-правових актів та в інших випадках.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці крок за кроком

Всі працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Періодичність інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці залежить від видів виконуваних робіт та встановлюється Типовим положенням.

Крок 1

Створення та введення в дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

На підприємствах розробляється, затверджується наказом керівника та вводиться в дію «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» відповідно до Типового положення. В цьому нормативному документі підприємства регламентується весь процес організації та проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці.

Крок 2

Створення комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці

На підприємстві наказом керівника з числа посадових осіб створюється комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці. До складу комісії включається не менше 3-х осіб. Очолює комісію голова комісії, як правило — керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії включаються спеціалісти служби охорони праці, юридичної служби, виробничих, технічних і технологічних служб, представник профспілки (там, де вона є) або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

До складу комісії підприємства можуть залучатися (за згодою) страхові експерти з охорони праці робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, а також викладачі охорони праці, які проводили навчання.

Всі члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці в навчальному центрі чи навчальному закладі, що має відповідний дозвіл Держгірпромнагляду на проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці й отримати відповідне посвідчення. Без такого навчання комісія є неправомочною, а протоколи перевірки знань працівників з питань охорони праці такою комісією не мають юридичної сили та визнаються недійсними.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією закладу.

Якщо у закладі неможливо створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці (п. 4.4 Типового положення), перевірка знань проводиться комісією спорідненого закладу або Теруправління Держгірпромнагляду.

Щодо проведення перевірки знань комісією спорідненого закладу виникає багато запитань і проблем. З одного боку — споріднене підприємство потрібно знайти, з іншого — споріднене підприємство повинно мати право надавати іншим підприємствам таку послугу (вид такої діяльності повинен передбачатись статутом; необхідно мати відповідний дозвіл), а це значно ускладнює застосування п. 4.4 на практиці. В такому разі краще скористатись послугами навчальних центрів, які мають відповідний дозвіл.
Необхідності проведення первинного та повторного навчання в спеціальних навчальних закладах посадових осіб, які не входять до складу комісій, не підпадають під п. 5.2 та п. 5.3, але є відповідальними особами за виконання робіт підвищеної небезпеки, Типове положення, на жаль, не передбачає, хоча така норма була б дуже корисною.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

В Україні одночасно діють три переліки робіт підвищеної небезпеки. Ці переліки створювались для відповідних нормативних актів з охорони праці, а тому вони включають різну кількість робіт з підвищеною небезпекою.

На сьогодні чинними є:

 1.  Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-2.24-05), затверджений

       наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15. Цей перелік

       включає 137 робіт підвищеної небезпеки.

 1. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки (Додаток 2 та Додаток 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107) включає 26 (Додаток 2) та 8 (Додаток 6) видів робіт підвищеної небезпеки.
 2. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23 вересня 1994 р. № 263/121 (13 видів робіт).

 Не існує підприємств, де є всі роботи підвищеної небезпеки, викладені в названих вище трьох Переліках. Тому на кожному підприємстві необхідно мати затверджений його керівником перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на ньому.

Затверджується також на підприємстві поіменний список працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

 Всі працівники та посадові особи підприємства, включаючи посадових осіб,  відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки (крім зазначених в п. 5.2 та п. 5.3 Типового положення), проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві.

Разом з тим, існує практика, коли працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, та посадові особи, які керують роботами підвищеної небезпеки, керівники виробничих підрозділів, які проводять інструктажі та залучаються до навчання з питань охорони праці підлеглих працівників, керівники відділів, які не входять до складу комісій підприємства з перевірки знань з охорони праці, також проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці в спеціалізованих навчальних закладах. Слід зазначити, що організація такого навчання для цих осіб не є обов’язком керівника закладу, а є його доброю волею. В спеціалізованих навчальних центрах створено кращу, ніж у закладах, навчально-технічну базу, навчальні центри мають в штаті або залучають кваліфікованих викладачів, а тому проводять більш кваліфіковане навчання.

Типове положення не зобов’язує, але й не забороняє проводити навчання всіх виконавців та посадових осіб (особливо тих, що виконують роботи підвищеної небезпеки) в навчальних закладах.

У нашій країні є багато підприємств, де таке навчання проводиться, і це має позитивні наслідки. Ті витрати, які при цьому несуть підприємства, перекриваються створенням більш безпечних умов праці і в результаті збереженням життя та здоров’я працівників.

 


Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та електробезпеки

 у відділі освіти Кролевецької районної державної адміністрації.

 

  У відділі освіти Кролевецької районної державної адміністрації було проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та електробезпеки з працівниками закладу. Навчання та перевірка знань відбулися відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці» та наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» від 18.04.2006 р. за № 304 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.06.2006 р. за №806/12680 із змінами від 26.03.2013 р. за № 378 (z 0565-13). Навчання проходило за таким тематичним планом:

1. Закон України «Про охорону праці».

2. Законодавство про працю.

3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

4. Вибухонебезпека і вибухозахист.

5. Пожежна безпека.

6. Електробезпека.

7. Гігієна праці і санітарія.

8. Надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

    Попередньо було розроблено програму навчання та екзаменаційні завдання для перевірки знань працівників відділу освіти Кролевецької районної державної адміністрації. Перевірка здійснювалася постійно діючою комісією у складі чотирьох осіб. Явка працівників на навчання склала 100%. Усі працівники успішно пройшли перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та електробезпеки, що зафіксовано протокольно.

 

 


КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

12.12.2016 м.Кролевець № 527-ОД

Про заходи безпеки під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят та організацію

роботи щодо попередження надзвичайних ситуацій в закладах освіти

Кролевецького району в зимовий період 2016-2017 років

На виконання Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. № 563, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.11.2001р. за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 969/6160 (із змінами), Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2001р. за № 1093/6284 (із змінами) з метою організованого проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних свят, посилення контролю за збереженням життя й здоров'я вихованців та учнів, попередження надзвичайних ситуацій в закладах освіти району під час зимового періоду

НАКАЗУЮ:

1.Керівникам закладів освіти Кролевецького району:

1) Забезпечити збереження життя і здоров’я дітей у період зимових канікул та під час новорічних і різдвяних свят.

2) Провести з учнями, вихованцями та працівниками навчальних закладів повторні інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а токож з пожежної безпеки та електробезпеки під час зимових канікул з реєстрацією у відповідних журналах до 23.12.2016 року.

3) Провести бесіди та роз’яснювальну роботу серед вихованців та учнів щодо:

- поведінки в умовах низьких температур;

- попередження випадків переохолодження та обморожень;

- дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки дорожнього руху;

- небезпеки перебування на льодяних поверхнях річок та водоймищ;

- небезпеки використання відкритого вогню, піротехніки, петард та вибухових предметів;

- навчання з надання першої медичної допомоги при переохолодженні;

- правил поведінки в громадських місцях у період розповсюдження епідемії грипу;

- поводження з незнайомими людьми та предметами;

- користування громадським транспортом;

- профілактика шлунково-кишкових інфекцій тощо.

4) Розглянути питання щодо контролю батьків за поведінкою дітей під час зимових канікул та проведення безпечного відпочинку дітей під час новорічних та різдвяних свят на батьківських зборах.

5) Наказами по закладах освіти призначити відповідальних за збереження життя і здоров’я дітей під час поїздок до місць проведення новорічних і різдвяних свят та під час проведення зазначених заходів. Перед поїздкими обовязково проводити інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з учнями та вихованцями із записами у відповідних журналах.

6) Забезпечити безпечні умови проведення дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, збереження громадського порядку під час проведення масових новорічних заходів, приділити особливу увагу дотриманню вимог протипожежної безпеки та охорони життя і здоров’я дітей від нещасних випадків.

7) Під час проведення новорічних та різдвяних свят:

- призначити відповідального за проведення новорічних та різдвяних свят;

- забезпечити приміщення святкових зал первинними засобами пожежогасіння (пісок, вогнегасники, вода, кошма та інше);

- новорічну ялинку встановлювати тільки на міцній хрестовині так, щоб її гілки не лежали на підлозі, убезпечити ялинку від перекидання;

- ялинку не слід встановлювати в проходах та на шляхах евакуації;

- не використовувати легкозаймисті матеріали як прикраси та несертифіковані освітлювальні гірлянди;

- забороняється використовувати саморобні подовжувачі, вмикати одночасно до однієї розетки велику кількість електроприладів, а також категорично забороняється використовувати електрокабель (подовжувач) з пошкодженою ізоляцією;

- категорично заборонити використання феєрверків, бенгальських вогнів, петард, інших піротехнічних виробів, а також використовувати свічки та джерела відкритого вогню;

- приміщення, де проводитимуться заходи повинні бути забезпечені евакуаційними виходами, прохід до яких вільний та не має захаращень.

8) Забезпечити контроль за організацією режиму роботи закладів освіти в зимовий період та в період зимових канікул:

- заборонити використання електронагрівальних приладів, які не передбачені

проектними документами по навчальному закладу;

- провести позапланові інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки зі сторожами та черговими;

- затвердити графік чергування відповідальних осіб під час проведення масових заходів та у святкові дні, на яких покласти здійснення контролю за станом охорони праці та пожежної безпеки навчального закладу;

-  забезпечити зберігання та доступ чергового до резервного комплекту ключів від всіх приміщень навчального закладу та ведення відповідних журналів  передачі чергувань;

- здійснювати під час передачі чергування оглядові обходи всіх приміщень навчального закладу та ведення відповідного журналу передачі чергувань;

- забезпечити чергового на період чергування телефонним зв’язком та списком телефонів всіх аварійних служб району, а також список телефонів керівництва навчального закладу.

9) Відпрацювати системи оповіщення і збору працівників на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Створити оперативні штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та оперативні групи для безпосереднього керівництва роботами, розробити регламент їх роботи, а також у разі необхідності, забезпечити цілодобове чергування відповідальних працівників. Розробити плани ліквідації надзвичайних ситуацій в навчальних закладах.

10) Підготувати у всіх закладах освіти необхідний інвентар та посипкові матеріали для забезпечення своєчасного прибирання прилеглих територій в умовах сильних морозів, снігопадів, налипання снігу, ожеледиці та бурулькових утворень на дахах будівель.

11) Посилити контроль за функціонуванням всіх систем життєзабезпечення навчальних закладів – система опалення, водопостачання, каналізації та енергопостачання.

12) У випадку надзвичайних ситуацій, вимушеного припинення занять у зв’язку  з пониженням температури повітря, стихійним лихом, епідемічними захворюваннями терміново інформувати відділ освіти Кролевецької районної державної адміністрації (тел. 9-53-46).

13) Повідомити відділ освіти Кролевецької районної державної адміністрації про проведену роботу щодо попередження нещасних випадків, про профілактику дитячого травматизму, створення безпечних умов під час проведення зимових канікул до 28.12.2016 р. на паперових та електронних носіях.

2.  Покласти персональну  відповідальність за належне проведення різдвяних та новорічних свят на керівників навчальних закладів Кролевецького району.

3. Фахівцю відділу освіти – Срібранець Марині Андріївні розмістити на інформаційному сайті відділу освіти Кролевецької районної державної адміністрації даний наказ.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти

Кролевецької районної                                                                                                                                   С. В. Масалига

державної адміністрації

  Юрисконсульт

   В.Д.Івашина

   09.12.2016.


Проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

           Відповідно до листа Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області від 15.04.2016 р. за № 23-2136 «Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах області» та «Правил пожежної безпеки в Україні» затвердженого Міністерством внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. за № 1417 з метою проведення профілактики травматизму, підвищення рівня обізнаності населення з питань безпеки життєдіяльності, виховання у дітей навичок безпечної поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях у закладах освіти Кролевецького району з 10 по 14 жовтня 2016 року було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.


Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху

у закладах освіти Кролевецького району

      На виконання листа Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 10.11.2016р. за № 05-13/5258 «Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху» відділ освіти Кролевецької районної державної адміністрації повідомляє про те, що у закладах освіти Кролевецького району відбувся з 14 по 18 листопада 2016 року Тиждень безпеки дорожнього руху. У ході тижня було проведено такі заходи:

 • 18 листопада 2016 року єдиний урок «Безпека на дорозі - безпека життя»;
 • загальношкільні лінійки для учнів 5-11 класів «Правила безпечної поведінки учасників дорожнього руху»;
 • виставка-конкурс малюнків («Правила дорожнього руху - мої друзі» - Кролевецька ЗОШ № 5, «Безпека дорожнього руху – це життя»- Бистрицький НВК;  «Живи цікаво та безпечно»- Зазірківський НВК;«Безпека на дорозі та вулиці. Правила дорожнього руху» - Грузчанська ЗОШ та ін.);
 • інформаційно-розважальні ігри ( «Намалюй знаки», «Знання Правил дорожнього руху»- Реутинська ЗОШ; вікторина «Як я знаю правила дорожнього руху»; вікторина «Правила дорожнього руху» - СЮТ; сюжетно-рольові ігри «Водій автобуса» - Кролевецький ДНЗ № 9, «Допоможи Їжачкові перейти вулицю»- Грузчанський ДНЗ «Ягідка»; рухливі ігри «Кольорові автомобілі»- СШ № 1 та ін.);
 • виставки тематичної літератури ( «Ми пішоходи» - СШ № 3; « Дотримуйся правил дорожнього руху» - Добротівський НВК та ін.);

     -   години класних керівників (гра з елементами тренінгу «У країні Правил          дорожнього руху», бесіда з елементами гри «Правила дорожні знати – від   біди  урятувати», «Безпека пішохода», гра змагання «Більше правил знаємо – лихо оминаємо» - Кролевецька ЗОШ № 5; «Я пішохід» - Бистрицький НВК;   «Безпека на дорозі та вулиці. Правила дорожнього руху» Добротівський НВК; «Твій друг-безпечний рух» - Добротівський НВК та ін.);

 • робота з батьками ( бесіда з батьками «Вулиця не любить несподіванок»).

 Упродовж тижня безпеки діти ознайомилися зі знаками, розміткою на дорогах, розглянули ситуації, які можуть виникати на дорогах і тротуарах.

 Метою проведення Тижня безпеки дорожнього руху було закріплення учнями правил дорожнього руху, прищеплення розуміння необхідності суворого дотримання встановлених правил поведінки на дорозі, навчити приймати участь у дорожньому русі без негативних наслідків, вироблення навичок спостережливості, уміння самостійно приймати рішення в екстремальних ситуаціях, виховувати бережливе ставлення до свого життя.


Введено в експлуатацію твердопаливні котельні у

Ленінській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 15.10.2016 року та

Тулиголівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 20.10.2016 року

Відділ освіти Кролевецької районної державної адміністрації надає інформацію про те, що введено в експлуатацію твердопаливні котельні у Ленінській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 15.10.2016 року та Тулиголівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 20.10.2016 року. Проведено усі заходи, щодо початку безпечної експлуатації котелень. Температура в приміщеннях шкіл відповідає санітарним нормам та є сприятливою для пр

Вхід на сайт
Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі сайту
 • Президент УкраїниМіністерство освіти і науки • Освіта.ua


 • Сумський ОІППО
 • Педагогічна преса
  Copyright krol-vidosvitat.ua© 2019uCoz